Επικοινωνίες GMDSS

Διακρίνονται σε συμβατικές και δορυφορικές.

Συμβατικές επικοινωνίες:

Λειτουργούν στις περιοχές συχνοτήτων MF, HF και VHF. Xρησιμοποιούν την ψηφιακή επιλογική κλήση (DSC), την ραδιοτηλεφωνία, την ραδιοτηλετυπία, τo NAVTEX και αναμεταδότη RADAR.

Δορυφορικές επικοινωνίες:

Διεξάγονται μέσω των δορυφορικών συστημάτων inmarsat και cospass – sarsat.

INMARSAT Διεθνείς Δορυφορικός Ναυτιλιακός Οργανισμός

Ιnmarsat:

Διεθνής δορυφορικός ναυτιλιακός οργανισμός ο όποιος λειτουργεί με 4 δορυφόρους γεωστατικής τροχιάς οι όποιοι χαρακτηρίζουν και τις 4 ωκεάνιες περιοχές του συστήματος:

AOR –E : Atlantic Ocean Region East – Ανατολικός Ατλαντικός Ωκεανός

AOR –W: Atlantic Ocean Region East – West – Δυτικός Ατλαντικός Ωκεανός

POR: Pacific Ocean Region – Ειρηνικός Ωκεανός

IOR : Indian Ocean Region – Ινδικός Ωκεανός

Cospas – Sarsat (Υπηρεσία Δορυφόρων Πολικής Τροχιάς):

Αποτελείται από δορυφόρους πολικής τροχιάς οι οποίοι λαμβάνουν και αναμεταβιβάζουν συναγερμούς κινδύνου από “EPIRB” .