Θαλάσσιες Περιοχές GMDSS

Θαλάσσιες Περιοχές GMDSS

Για τους σκοπούς εφαρμογής του G.M.D.S.S οι θαλάσσιες περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν χαρακτηρισθεί ως εξής :

Θαλάσσια Περιοχή Α1.

Είναι η θαλάσσια περιοχή μέσα στην ραδιοτηλεφωνική κάλυψη ενός τουλάχιστον παρακτίου σταθμού VHF. (Εμβέλεια περίπου 20 – 50 μ.)

Θαλάσσια Περιοχή Α2.

Είναι η θαλάσσια περιοχή αποκλειόμενης της περιοχής Α1 μέσα στην ραδιοτηλεφωνική κάλυψη ενός τουλάχιστον παρακτίου σταθμού mf. (Εμβέλεια περίπου 50 – 400 μ).

Θαλάσσια Περιοχή Α3.

Είναι η Θαλάσσια περιοχή αποκλειόμενων των περιοχών Α1 και Α2 μέσα στην κάλυψη των γεωστατικών δορυφόρων του inmarsat. (Εμβέλεια από 70°Β – 70 °Ν).

Θαλάσσια Περιοχή Α4.

Είναι η θαλάσσια περιοχή εκτός των περιοχών Α1 A2 και Α3. (Εμβέλεια βόρεια από 70° Β η νότια από 70°Ν).