Λειτουργικές Απαιτήσεις G.M.D.S.S

Κάθε πλοίο κατά το χρόνο που είναι στη θάλασσα πρέπει να είναι ικανό :

- Να εκπέμπει συναγερμούς κίνδυνου στην κατεύθυνση «πλοίο –προς -ξηρά» (ship – to –shore) με δυο τουλάχιστον ξεχωριστά και ανεξάρτητα μέσα κάθε ένα από τα οποία χρησιμοποιεί διαφορετική υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών.

- Να λαμβάνει συναγερμούς κινδύνου στην κατεύθυνση «ξηρά- προς πλοίο» (shore – to -ship ) .

- Να εκπέμπει και να λαμβάνει συναγερμούς κινδύνου στην κατεύθυνση «πλοίο –προς –πλοίο » ( ship – to –ship ) .

- Να πραγματοποιεί επικοινωνίες συντονισμού ενεργειών έρευνας και διάσωσης (sar coordination communications).

- Να πραγματοποιεί επικοινωνίες «περιοχής συμβάντος» (on scene communications)

- Να πραγματοποιεί επικοινωνίες «γέφυρα – προς – γέφυρα» (bridge – to bridge).

- Να εκπέμπει και να λαμβάνει σήματα για εντοπισμό (homing) στους 9 GHZ)

- Να εκπέμπει και να λαμβάνει πληροφορίες ναυτικής ασφάλειας (msi – maritime safety information).

- Να εκπέμπει και να λαμβάνει γενικές ραδιοεπικοινωνίες .