Παγκόσµιο Σύστηµα Διασποράς Προαγγελιών για τους Ναυτιλλόμενους

Η υπηρεσία αυτή η οποία είναι ένα είδος πληροφοριών ναυτικής ασφάλειας μέσα στο σύστημα G.M.D.S.S. παρέχει πληροφορίες που αφορούν κυρίως :

• Ναυτιλιακούς κινδύνους

• Βλάβες φανών και φωτοσημαντήρων

• Παρασυρόμενες νάρκες

• Πόντιση καλωδίων ή άλλες υποβρύχιες δραστηριότητες

• Ναυτικές ασκήσεις

• Πυρά πλοίων –αεροσκαφών και βολές βλημάτων

• Επικίνδυνα ναυάγια τυχόν επισήμανση τους.

• Κατασκευές ή έργα στα λιμάνια και διαύλους

Εκτέλεση

Για τον σκοπό αυτό η υδρόγειος διαιρέθηκε σε 16 περιοχές (navareas) κάθε μια από τις οποίες έχει ένα συντονιστή

Οι παραπάνω περιοχές διαιρεθήκαν σε υποπεριοχές (SUB AREA) και περιφέρειες (region) στις οποίες κράτη που ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή (NAVAREA) έχουν ιδρύσει και είναι συντονιστές μετάδοσης προαγγελιών για την περιοχή τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Please Prove You're Not A Robot *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>