Ναυσιπλοΐα

Είναι το σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζονται, για να καθοδηγηθεί-κατευθυνθεί το πλοίο με ασφάλεια και στο συντομότερο χρονικό διάστημα από ένα λιμάνι σ’ ένα άλλο η από ένα σημείο του πλανήτη μας σε άλλο σημείο. Η ναυσιπλοΐα ανάλογα με την περιοχή που πλέει ένα πλοίο, τα μέσα και τα όργανα που χρησιμοποιεί καθώς και τις μεθόδους που εφαρμόζει, διακρίνεται ως εξής:

Ακτοπλοΐα:

Όταν το πλοίο πλέει κοντά στις ακτές και ο προσδιορισμός της θέσης του γίνεται με τη βοήθεια καταφανών σημείων της στεριάς.

Ωκεανοπλοΐα:

Όταν το πλοίο πλέει μακριά από τις ακτές και ο προσδιορισμός της θέσης του γίνεται με βάση τα ουράνια σώματα.

Δορυφορική ναυσιπλοΐα:

Τα τελευταία χρόνια λόγο της μεγάλης εξάπλωσης των ηλεκτρονικών μέσων τα πλοία έχουν την δυνατότητα προσδιορίζουν την θέση τους μέσω τεχνητών δορυφόρων (G.P.S.).

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Please Prove You're Not A Robot *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>