Πληροφορίες Ναυτικής Ασφάλειας (MSI)

Είναι ναυτιλιακές και μετεωρολογικές προειδοποιήσεις, μετεωρολογικές προγνώσεις και μηνύματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και εκπέμπονται από τους παράκτιους σταθμούς προς τα πλοία.

Υπάρχουν επτά κατηγορίες μηνυμάτων ναυτικής ασφάλειας:

Προαγγελίες για τους ναυτιλλόμενους

Μετεωρολογικές προβλέψεις

Αναφορές πάγων

Πληροφορίες ερευνάς και διάσωσης

Μετεωρολογικές προγνώσεις

Μηνύματα πλοηγικών υπηρεσιών

Μηνύματα ηλεκτρονικών συστημάτων.

Ανήκουν στο σύστημα G.M.D.S.S. και λαμβάνονται στις μεν συμβατικές επικοινωνίες με δέκτες NAVTEX στις δε δορυφορικές με δέκτες προηγμένης ομαδικής κλήσης (E.G.C) οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στο σύστημα inmarsat η αυτόνομοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Please Prove You're Not A Robot *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>