Επικοινωνίες GMDSS

Διακρίνονται σε συμβατικές και δορυφορικές.

Συμβατικές επικοινωνίες:

Λειτουργούν στις περιοχές συχνοτήτων MF, HF και VHF. Xρησιμοποιούν την ψηφιακή επιλογική κλήση (DSC), την ραδιοτηλεφωνία, την ραδιοτηλετυπία, τo NAVTEX και αναμεταδότη RADAR.

Δορυφορικές επικοινωνίες:

Διεξάγονται μέσω των δορυφορικών συστημάτων inmarsat και cospass – sarsat.

INMARSAT Διεθνείς Δορυφορικός Ναυτιλιακός Οργανισμός

Ιnmarsat:

Διεθνής δορυφορικός ναυτιλιακός οργανισμός ο όποιος λειτουργεί με 4 δορυφόρους γεωστατικής τροχιάς οι όποιοι χαρακτηρίζουν και τις 4 ωκεάνιες περιοχές του συστήματος:

AOR –E : Atlantic Ocean Region East – Ανατολικός Ατλαντικός Ωκεανός

AOR –W: Atlantic Ocean Region East – West – Δυτικός Ατλαντικός Ωκεανός

POR: Pacific Ocean Region – Ειρηνικός Ωκεανός

IOR : Indian Ocean Region – Ινδικός Ωκεανός

Cospas – Sarsat (Υπηρεσία Δορυφόρων Πολικής Τροχιάς):

Αποτελείται από δορυφόρους πολικής τροχιάς οι οποίοι λαμβάνουν και αναμεταβιβάζουν συναγερμούς κινδύνου από “EPIRB” .

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Please Prove You're Not A Robot *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>