Ανεμολόγιο

Το Ανεμολόγιο προέκυψε από την ανάγκη του ανθρώπου να προσδιορίζει την κατεύθυνση του ανέμου ,δηλαδή της γωνίας που σχηματίζει η διεύθυνση του ανέμου που έρχεται με τον αληθή Βορρά.

Ορίζοντας

Βλέποντας προς το ανοικτό πέλαγος βλέπουμε έναν κύκλο στον οποίο φαίνεται ότι ενώνεται ο ουρανός και η θάλασσα και τον ονομάζουμε ορατό ορίζοντα του τόπου.

Έτσι το ανεμολόγιο αποτελεί έναν κύκλο που παριστάνει τον ορίζοντα ενός τόπου και που στο κέντρο του θεωρείται ότι βρίσκεται ο παρατηρητής.

Τα σύγχρονα ανεμολόγια υποδιαιρούνται σε μοίρες κατά την ολοκυκλική περιφερειακή έννοια, από 000˚-360˚ και από Βορρά και προς Δεξιά πάντοτε.

Σαν κατεύθυνση του ανέμου θεωρείται πάντοτε αυτήν από την οποία πνέει ο άνεμος, δηλαδή, έρχεται ο άνεμος .

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Please Prove You're Not A Robot *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>