Ανεμολόγιο

Το Ανεμολόγιο προέκυψε από την ανάγκη του ανθρώπου να προσδιορίζει την κατεύθυνση του ανέμου ,δηλαδή της γωνίας που σχηματίζει η διεύθυνση του ανέμου που έρχεται με τον αληθή Βορρά.

Ορίζοντας

Βλέποντας προς το ανοικτό πέλαγος βλέπουμε έναν κύκλο στον οποίο φαίνεται ότι ενώνεται ο ουρανός και η θάλασσα και τον ονομάζουμε ορατό ορίζοντα του τόπου.

Έτσι το ανεμολόγιο αποτελεί έναν κύκλο που παριστάνει τον ορίζοντα ενός τόπου και που στο κέντρο του θεωρείται ότι βρίσκεται ο παρατηρητής.

Τα σύγχρονα ανεμολόγια υποδιαιρούνται σε μοίρες κατά την ολοκυκλική περιφερειακή έννοια, από 000˚-360˚ και από Βορρά και προς Δεξιά πάντοτε.

Σαν κατεύθυνση του ανέμου θεωρείται πάντοτε αυτήν από την οποία πνέει ο άνεμος, δηλαδή, έρχεται ο άνεμος .