Πυξίδες

Μαγνητική πυξίδα:

Είναι πολύτιμο και βασικό όργανο ναυσιπλοΐας που συνδυάζεται απόλυτα με την ασφάλεια του πλοίου.

Αποτελείται βασικά από μαγνητική Βελόνα που είναι αναρτημένη ελεύθερα σ’ οριζόντιο επίπεδο, επηρεάζεται από τον γήινο μαγνητισμό και προσανατολίζεται κατά την κατεύθυνση του μαγνητικού Βορρά όταν βρίσκεται στην ξηρά.

Στα σιδερένια πλοία η μαγνητική βελόνα της πυξίδας δείχνει την κατεύθυνση του Βορρά πυξίδας, λόγω συνδυασμένης επιδράσεως του γήινου μαγνητισμού και εκείνου του πλοίου.

Οι ενδείξεις της επομένως για ν’ αναχθούν σε αληθείς πρέπει να διορθωθούν κατά την παραλλαγή, δηλαδή για την μαγνητική απόκλιση και την παρεκτροπή.

Γυροπυξίδες:

Όλα σχεδόν τα σκάφη σήμερα είναι εφοδιασμένα εκτός από τις μαγνητικές πυξίδες και με γυροσκοπικές. Η αρχή λειτουργίας της στηρίζεται στην πολύτιμη ιδιότητα που έχει το εξαρτημένο γυροσκόπιο να διατηρεί τον άξονα του στη διεύθυνση του αληθούς μεσημβρινού του τόπου .Δεν υπάρχει λοιπόν απόκλιση και παρεκτροπή ούτε παραλλαγή σε αυτή την πυξίδα, δηλαδή όλες οι πορείες και διοπτεύσεις που δείχνει είναι αληθείς. Λειτουργεί με το ρεύμα του πλοίου, χρειάζεται δύο έως τέσσερις ώρες για να ισορροπήσει στον αληθή μεσημβρινό από τη στιγμή που θα την θέσουμε σε λειτουργία. Η γυροσκοπική πυξίδα είναι μια για κάθε πλοίο και για να είναι δυνατή η πηδαλιούχηση του πλοίου και οι λήψεις διοπτεύσεων υπάρχουν ηλεκτρικοί επαναλήπτες σε κατάλληλες θέσεις του πλοίου οι οποίοι παρακολουθούν ηλεκτρομαγνητικά την Κύρια πυξίδα (Master Gyro-Compass) και δείχνουν και αυτοί την διεύθυνση του αληθούς Βορρά.

Διόπτρα:

Για τη μέτρηση των διοπτεύσεων γήϊνων αντικειμένων και του αζιμούθ (γωνία)χρησιμοποιούνται οι διόπτρες η παλινώρια που αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα των διαπτηρίων πυξίδων, μαγνητικών ή γυροσκοπικών.Οι διόπτρες μπορεί να είναι κοινές ή αζιμουθιακές ή αυτόματες.

Ναυτικός εξάντας:

Αποτελεί είδος γωνιομετρικού οργάνου, με το οποίο μετρούμε στη θάλασσα τα ύψη των ουρανίων σωμάτων από τον ορίζοντα ,καθώς και τις κατακόρυφες και οριζόντιες γωνίες γήινων αντικειμένων.

Χρονόμετρο:

Ωρολογιακός μηχανισμός ακριβείας που δείχνουν την ακριβή ώρα G.M.T που είναι απαραίτητο στοιχείο για τους ναυτικούς υπολογισμούς ,ευρέσεως ευθειών θέσεων από τα ουράνια σώματα. Υπάρχουν μηχανικά και ηλεκτρονικά δρομόμετρα.

Στιγμόμετρο:

Το στιγμόμετρο η μετρητής χεριού παρέχει την ευχέρεια μετρήσεως χρονικού διαλείμματος μέχρι 60 λεπτών, με ακρίβεια κλάσματος δευτερολέπτου.

Διάφορα άλλα όργανα:

(1) Διόφθαλμα ή κιάλια

(2) Προβολέας

(3) Φακός