Περίπτωση αντιθέτων πορειών

Περίπτωση αντιθέτων πορειών

1. Όταν δύο μηχανοκίνητα πλοία έχοντας πορείες αντίθετες ή σχεδόν αντίθετες συναντώνται έτσι ώστε να δημιουργείται κίνδυνος συγκρούσεως, τότε και το ένα και το άλλο οφείλει να μεταβάλει την πορεία του προς τα δεξιά, ώστε το καθένα να περάσει από την αριστερή πλευρά του άλλου.

Περίπτωση αντιθέτων πορειών

2. Τέτοια περίπτωση θα θεωρείται ότι υπάρχει, όταν το ένα πλοίο διακρίνει το άλλο κατάπλωρα και όταν κατά μεν τη νύχτα μπορεί να βλέπει τους εφίστιους φανούς του άλλου σε ευθυγράμμιση ή σχεδόν σε ευθυγράμμιση ή και αμφότερους τους πλευρικούς φανούς, κατά δε την ημέρα παρατηρεί την αντίστοιχη όψη του άλλου πλοίου.

3. Όταν ένα πλοίο βρίσκεται σε αμφιβολία, ως προς το εάν υπάρχει τέτοια περίπτωση, πρέπει να θεωρεί ότι πράγματι αυτή υπάρχει και να χειρίσει ανάλογα.

Περίπτωση διασταυρώσεως πορειών.

Όταν δύο μηχανοκίνητα πλοία διασταυρώνουν τις πορείες τους έτσι ώστε να δημιουργείται κίνδυνος συγκρούσεως, το πλοίο το οποίο βλέπει το άλλο προς τη δεξιά του πλευρά, οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία του και εφόσον οι συνθήκες της περιπτώσεως το επιτρέπουν, θα αποφεύγει να διασταυρώνει από την πλώρη του άλλου πλοίου.

Χειρισμός από το «φυλάσσον πλοίο»

Χεριρισμός από το Φυλάσσον Πλοίο

Κάθε πλοίο από το οποίο απαιτείται να απομακρύνεται από την πορεία κάποιου άλλου πλοίου, οφείλει, κατά το δυνατό, να χειρίζει έγκαιρα και ουσιαστικά, ώστε να τηρείται αρκετά μακριά από αυτό.

Χειρισμός από το «φυλασσόμενο πλοίο»

1. α. Όταν το ένα από τα δύο πλοία οφείλει να απομακρύνεται από την πορεία του άλλου, το άλλο θα διατηρεί την πορεία και ταχύτητά του.

β. Εντούτοις, το τελευταίο πλοίο μπορεί να χειρίσει έτσι ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση με μόνο τον ελιγμό του, μόλις γίνει προφανές σε αυτό ότι το υπόχρεο να απομακρυνθεί από την πορεία του πλοίο δεν χειρίζει κατάλληλα σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς.

2. Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, το πλοίο το οποίο απαιτείται να διατηρήσει σταθερή πορεία και ταχύτητά του, βρεθεί τόσο κοντά στο άλλο, ώστε η σύγκρουση να μην μπορεί να αποφευχθεί με μόνο το χειρισμό του φυλλάσσοντος πλοίου, οφείλει και αυτό να χειρίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση.

3. Μηχανοκίνητο πλοίο το οποίο χειρίζει, σε κάποια περίπτωση διασταυρώσεως των πορειών, σύμφωνα με το εδάφιο 1.α. του παρόντος κανόνα για να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο μηχανοκίνητο πλοίο, εφόσον οι συνθήκες της περιπτώσεως επιτρέπουν, δεν πρέπει να μεταβάλει πορεία προς τα αριστερά για να αποφύγει πλοίο που βρίσκεται στην αριστερή του πλευρά.

4. Αυτός ο κανόνας δεν απαλλάσσει το φυλάσσον πλοίο από την υποχρέωσή του να απομακρύνεται από την πορεία του άλλου.

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Please Prove You're Not A Robot *